Kdo používá židle HermanMiller?

To, že svou kvalitou lákají židle HermanMiller mnoho celebrit, odborníků a známých osobností z celého světa víme. Kdo ale používá špičkové ergonomické židle HermanMiller u nás a proč? Oslovili jsme osobnosti z různých oborů, o kterých víme, že židle HermanMiller používají a zeptali se jich: